ญี่ปุ่นเตรียมระงับการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติทั้งหมด

ญี่ปุ่นเตรียมระงับการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติทั้งหมด

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นเตรียมระงับการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติทั้งหมด

  รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมระงับการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติทั้งหมด เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ในหลายๆ ประเทศ

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้ระงับการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติที่ขอวีซ่าใหม่ตั้งแต่เดือนที่แล้ว หลังมีการยืนยันถึงการพบเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ ที่มีแนวโน้มติดเชื้อง่ายกว่าเดิม ในประเทศอังกฤษ แอฟริกาใต้ และประเทศอื่นๆ แต่ยังคงอนุญาตให้ผู้ที่เดินทางด้วยเหตุผลด้านธุรกิจจาก 11 ประเทศ สามารถเดินทางเข้าออกประเทศญี่ปุ่นได้

  อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยข้อจำกัดการเข้าประเทศที่เข้มงวดขึ้นหลังการประกาศภาวะฉุกเฉิน ทำให้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมระงับการเดินทางเข้าประเทศ ของผู้ที่เดินทางด้วยเหตุผลด้านธุรกิจจาก 11 ประเทศด้วยเช่นกัน ไม่ว่าในประเทศนั้นๆ จะพบการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์หรือไม่ก็ตาม

  ด้วยเหตุนี้ชาวต่างชาติทั้งหมดจะถูกระงับการเดินทางประเทศเข้าญี่ปุ่น ยกเว้นในกรณีพิเศษ เช่น งานศพและการคลอดบุตรของญาติพี่น้องที่อยู่ในญี่ปุ่น

  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายสึงะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นกล่าวว่า รัฐบาลมีแผนจะระงับการเดินทางทั้งไปกลับจากประเทศที่มีการยืนยันพบเชื้อ ไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ แต่ทั้งบรรดาสมาชิกในพรรคต่างมองว่ามาตรการดังกล่าวอาจทำให้เกิดความสับสนขึ้นได้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210113/k10012812201000.html

14-01-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • มันเทศ
  • さつまいも
    satsumaimo