พบการติดเชื้อโควิดแบบกลุ่ม 130 เคสทั่วญี่ปุ่นในสัปดาห์เดียว

พบการติดเชื้อโควิดแบบกลุ่ม 130 เคสทั่วญี่ปุ่นในสัปดาห์เดียว

รายละเอียดข่าวสาร
พบการติดเชื้อโควิดแบบกลุ่ม 130 เคสทั่วญี่ปุ่นในสัปดาห์เดียว

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นระบุว่าได้รับรายงานยืนยันถึงการติดเชื้อแบบกลุ่มขึ้น 130 เคส ทั่วประเทศในเวลาเพียงสัปดาห์เดียวนับถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน

  ขณะที่สัปดาห์ก่อนหน้าพบการติดเชื้อแบบกลุ่มอยู่ที่ 27 เคส หรือกล่าวได้ว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 26% ส่งผลให้ทางกระทรวงฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

  โดยทางกระทรวงฯ จะทำการรวบรวมตัวเลขการติดเชื้อแบบกลุ่มที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศ ในทุกๆ สัปดาห์ รวมถึงกรณีที่มีการติดเชื้อพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป

ทั้งนี้ได้มีรายงานยืนยันถึงเคสที่เกิดการติดเชื้อแบบกลุ่มตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้
ร้านอาหาร 28 เคส
สถานดูแลผู้สูงอายุ 27 เคส
สถานที่ราชการ 22 เคส
สถานพยาบาล 17 เคส
โรงเรียนและสถานศึกษา 16 เคส

  ทางกระทรวงฯ ได้ยกระดับการเฝ้าระวังโดยได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมือการติดเชื้อแบบกลุ่มไปยังพื้นที่ดังกล่าว  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลท้องถิ่นในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201116/k10012714481000.html

17-11-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • สวัสดีตอนกลางวัน
  • こんにちは。
    Kon ni chi wa