ชายหญิงญี่ปุ่นที่ไม่ได้แต่งงานหรือคบหากับเพศตรงข้ามมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

ชายหญิงญี่ปุ่นที่ไม่ได้แต่งงานหรือคบหากับเพศตรงข้ามมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดข่าวสาร
ชายหญิงญี่ปุ่นที่ไม่ได้แต่งงานหรือคบหากับเพศตรงข้ามมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

  ผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยโตเกียวพบว่า อัตราส่วนของผู้ชายและผู้หญิงชาวญี่ปุ่นที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือคบหากับ เพศตรงข้ามมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีเพิ่มมากขึ้นถึง 1.5 เท่า

  "ซากาโมโตะ ฮารุกะ" นักศึกษาปริญญาโทสาขาแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโตเกียวได้ทำการสำรวจและ วิเคราะห์ข้อมูลสำมะโนประชากรของญี่ปุ่นที่มีอายุระหว่าง 18-39 ปี ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535-2558 เพื่อศึกษาแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงในการแต่งงานและการคบหาต่างเพศของทั้งผู้ชายและผู้หญิงในญี่ปุ่น

  พบว่าอัตราส่วนของผู้ชายและผู้หญิงในญี่ปุ่นที่ไม่ได้แต่งงานหรือคบหากับเพศตรงข้ามมีมากขึ้นทุกปีนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535-2558 โดยผู้ชายเพิ่มขึ้นจาก 40.3% เป็น 50.8% หรือเพิ่มขึ้น 10% ขณะที่ผู้หญิงเพิ่มขึ้นจาก 27.4% เป็น 40.7% หรือเพิ่มขึ้นราว 1.5 เท่า

  นอกจากนี้อัตราส่วนของผู้ชายและผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 18-39 ปีในปี 2558 ซึ่ง "ไม่ต้องการคบหากับเพศตรงข้าม" ได้แก่ผู้ชาย 25.1% และผู้หญิง 21.4% โดยเหตุผลส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องของรายได้ที่น้อยหรือไม่สามารถหางานประจำได้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201114/k10012712031000.html

16-11-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ครอบครัว
  • 家族
    kazoku