ญี่ปุ่นเตรียมทดสอบ "ชินคันเซ็นไร้คนขับ" ในปีหน้า

ญี่ปุ่นเตรียมทดสอบ "ชินคันเซ็นไร้คนขับ" ในปีหน้า

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นเตรียมทดสอบ

  JR East ได้ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนว่าจะดำเนินการทดสอบ "ชินคันเซ็นไร้คนขับ" โดยใช้ชินคันเซ็นรุ่น E7 โดยจะทดสอบวิ่งระหว่างสถานีนีงาตะและศูนย์ซ่อมบำรุงชินคันเซ็นในนีงาตะเป็นระยะทางประมาณ 5 กม. ในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2564

  การทดสอบดังกล่าวดำเนินการขึ้นก็เพื่อตรวจสอบปัจจัยสำคัญ 2 ประการคือ การทำงานของระบบอัตโนมัติ (ATO) และประสิทธิภาพของสัญญาณ 5G ในพื้นที่

  การตรวจสอบการทำงานของระบบอัตโนมัติ (ATO) เพื่อยืนยันว่าสามารถสั่งการจากระยะไกลให้รถไฟออกวิ่ง เร่งและชะลอความเร็วโดยอัตโนมัติ หยุดรถตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ รวมถึงหยุดรถในกรณีฉุกเฉินได้หรือไม่

  การตรวจสอบประสิทธิภาพของสัญญาณ 5G ในพื้นที่ เพื่อยืนยันว่าสามารถรับส่งข้อมูลจำนวนมากแบบเรียลไทม์ ระหว่างชินคันเซ็นและห้องควบคุมได้หรือไม่ โดยจะติดตั้งเสาสัญญาณ 5G ตามแนวเส้นทางรถไฟและดำเนินการ ทดสอบการปล่อยสัญญาณ


ที่มา : https://news.yahoo.co.jp/articles/efbc8cfac7c99db8a446741ee2ec7418eede4931

11-11-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • พริกหยวก
  • ピーマン
    pīman