ญี่ปุ่นตั้งเป้าใช้การ "พบแพทย์ออนไลน์

ญี่ปุ่นตั้งเป้าใช้การ "พบแพทย์ออนไลน์

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นตั้งเป้าใช้การ

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นเผยว่า หลังจากที่ได้เริ่มใช้มาตรการ "พบแพทย์ออนไลน์" ในการตรวจรักษาครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากการเดินทางมาโรงพยาบาล มีผู้ที่ใช้มาตรการดังกล่าวแล้วกว่า 21,000 คนทั่วประเทศภายในระยะเวลา 3 เดือนจนถึงปลายเดือนกันยายน

  ในการประชุมหารือภายในกระทรวงฯ ที่จัดขึ้นที่กรุงโตเกียวเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนได้เสนอ ให้ใช้มาตรการ "พบแพทย์ออนไลน์" ต่อไป ไม่ว่าจะตั้งแต่การตรวจรักษาครั้งแรกหรือการติดตามอาการในครั้งๆ ต่อไป แม้ว่าการระบาดของโควิด-19 จะทุเลาลงก็ตาม

  ทางกระทรวงฯ กล่าวว่าจะทำการพิจารณาเกี่ยวกับขอบเขตและเงื่อนไขของกลุ่มเป้าหมายที่จะให้เข้ารับการตรวจรักษา ครั้งแรกทางออนไลน์ในการประชุมครั้งต่อไป รวมถึงจะมีการกำหนดแนวทางของนโยบายการ "พบแพทย์ออนไลน์" ว่าจะมีการใช้นโยบายดังกล่าวต่อไปหรือไม่ภายในปีนี้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201102/k10012693131000.html

03-11-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • เรียก
  • 呼ぶ
    yobu
    เรียกเพื่อน
    友達を呼ぶ。
    tomodachi wo yobu