ทีมนักวิจัยญี่ปุ่นพบว่าโควิด-19 เกาะอยู่บนผิวหนังมนุษย์เพื่อแพร่เชื้อได้ราว 9 ชั่วโมง

ทีมนักวิจัยญี่ปุ่นพบว่าโควิด-19 เกาะอยู่บนผิวหนังมนุษย์เพื่อแพร่เชื้อได้ราว 9 ชั่วโมง

รายละเอียดข่าวสาร
ทีมนักวิจัยญี่ปุ่นพบว่าโควิด-19 เกาะอยู่บนผิวหนังมนุษย์เพื่อแพร่เชื้อได้ราว 9 ชั่วโมง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮิโรเสะ เรียวเฮ และทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ของเกียวโต ได้ทำการศึกษาระยะเวลาในการแพร่เชื้อบนผิวหนังมนุษย์ของเชื้อโควิด-19 และพบว่าเชื้อโควิด-19 สามารถเกาะอยู่บนผิวหนังมนุษย์เพื่อทำการแพร่เชื้อได้ราว 9 ชั่วโมงก่อนที่เชื้อจะตาย ซึ่งนานกว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ประมาณ 5 เท่า

  ในการศึกษาดังกล่าว ทางทีมนักวิจัยได้นำเชื้อโควิด-19 และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A อย่างละ 1 แสนตัว มาป้ายบนผิวหนังของมนุษย์ที่เสียชีวิตแล้วและพบว่าเชื้อ โควิด-19 ใช้เวลาในการแพร่เชื้อบนผิวหนังมนุษย์ได้ราว 9 ชั่วโมงก่อนที่เชื้อจะตายลง ในขณะที่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ใช้เวลาในการแพร่เชื้อบนผิวหนังมนุษย์ ได้ราว 1 ชั่วโมง 50 นาทีก่อนที่เชื้อจะตายลง

  นอกจากนี้ทีมนักวิจัยได้ทำการทดสอบว่าน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโควิด-19 จริงหรือไม่ โดยได้ทดลองแช่ตัวอย่างผิวหนังที่ติด เชื้อโควิด-19 ลงในเอธานอลเข้มข้น 80% เป็นเวลา 15 วินาที และเมื่อทำการตรวจสอบพบว่าแทบไม่มีเชื้อไวรัสหลงเหลืออยู่เลย

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮิโรเสะกล่าวว่า การฆ่าเชื้อและการดำเนินมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 นั้นมีความสำคัญมากกว่ามาตรการที่ใช้กับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และ การทดลองในครั้งนี้ได้ยืนยันแล้วว่า การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ได้จริง


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201019/k10012670551000.html

21-10-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ราคาเท่าไหร่
  • おいくらですか?
    Oikura desuka
    ขอโทษนะครับ/คะ อันนี้ราคาเท่าไหร่
    すみません。これ、おいくらですか?
    Sumimasen kore okikura desuka