ญี่ปุ่นร่วมลงนาม "ข้อตกลงอาร์เทมิส" ในโครงการสำรวจดวงจันทร์

ญี่ปุ่นร่วมลงนาม "ข้อตกลงอาร์เทมิส" ในโครงการสำรวจดวงจันทร์

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นร่วมลงนาม

  ในระหว่างการประชุมการบินสำรวจอวกาศนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ญี่ปุ่น ร่วมกับประเทศต่างๆ ได้แก่ อเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา อังกฤษ ลักเซมเบิร์ก อิตาลี และอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งหมด 8 ประเทศได้เข้าร่วมลงนามในข้อตกลงระหว่างประเทศ ภายใต้ชื่อ "ข้อตกลงอาร์เทมิส" (Artemis Accords) ซึ่งเป็นเป็นชื่อที่ตั้งตามโครงการ สำรวจดวงจันทร์ที่ชื่อ "โครงการอาร์เทมิส" (Artemis Program) ผ่านทางออนไลน์เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา

  ข้อตกลงดังกล่าวยึดหลักกฎหมายอวกาศระหว่างประเทศว่าด้วยการการสำรวจอวกาศอย่างสันติและโปร่งใส รวมถึงการกำหนดข้อระเบียบในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในอวกาศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศขึ้นในปฏิบัติการสำรวจดวงจันทร์

  รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่า แม้ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย แต่สำหรับญี่ปุ่นแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมในโครงการด้านการสำรวจอวกาศร่วมกับประเทศอื่น ๆ


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201014/k10012662301000.html

16-10-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • คุณมาจากที่ไหน
  • どこから来ましたか?
    doko kara kimashita ka
    คุณมาจากที่ไหน (สุภาพยิ่งขึ้น)
    どちらからいらしゃいましたか?
    doko kara irasshai mashita ka