บรรดาเด็กจบใหม่จำนวนมากในญี่ปุ่นถูกยกเลิกสัญญาจ้างงาน

บรรดาเด็กจบใหม่จำนวนมากในญี่ปุ่นถูกยกเลิกสัญญาจ้างงาน

รายละเอียดข่าวสาร
บรรดาเด็กจบใหม่จำนวนมากในญี่ปุ่นถูกยกเลิกสัญญาจ้างงาน

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นรายงานว่า บรรดาเด็กจบใหม่ในญี่ปุ่นที่สัญญาจ้างงานหลังเรียนจบกลายเป็นโมฆะ ในปีนี้มีจำนวนถึง 174 คน ซึ่งมากกว่าของปีที่แล้วถึง 5 เท่า โดยปีที่แล้วมีจำนวนเพียง 35 คนเท่านั้น

บรรดาเด็กจบใหม่ที่สัญญาจ้างงานเป็นโมฆะทั้ง 174 คน สามารถแบ่งได้ดังนี้

แบ่งตามระดับชั้นการศึกษา
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเฉพาะทาง 132 คน
นักเรียนมัธยมปลาย 42 คน

แบ่งตามสาเหตุที่สัญญาเป็นโมฆะ
ผลกระทบจากโควิด-19 104 คน
ได้งานที่บริษัทอื่น 42 คน

แบ่งตามพื้นที่
แถบคันโต (โตเกียว ไซตามะ ชิบะ คานางาวะ) 61 คน
แถบคิวชู 10 คน

แบ่งตามประเภทธุรกิจ
ธุรกิจทั่วไปและธุรกิจบันเทิง 40 คน
ที่พักและร้านอาหาร 18 คน

  นอกจากผู้ที่สัญญาจ้างงานเป็นโมฆะแล้ว ยังมีผู้ที่ได้บรรจุเข้าทำงานแล้ว แต่ถูกทางบริษัทให้รออยู่ที่บ้านก่อนซักระยะหนึ่ง 842 คน และผู้ที่ถูกทางบริษัทเลื่อนระยะเวลาการบรรจุเข้าทำงานออกไปอย่างไม่มีกำหนดอีก 366 คน

  ทางกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นเองก็ได้มีการเรียกร้องให้บรรดาบริษัทต่างๆ พยายามรักษาสัญญางานจ้างไว้จนถึงที่สุด ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้


ที่มา :  https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200915/k10012619061000.html

17-09-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ดู
  • 見る
    miru
    ดูอนิเมะ
    アニメを見る
    anime wo miru