โรงเรียนประถมในชิมาเนะ เปิดให้เด็กๆ ที่จะเข้าเรียนในปีหน้าเยี่ยมชมโรงเรียนผ่านทางออนไลน์

โรงเรียนประถมในชิมาเนะ เปิดให้เด็กๆ ที่จะเข้าเรียนในปีหน้าเยี่ยมชมโรงเรียนผ่านทางออนไลน์

รายละเอียดข่าวสาร
โรงเรียนประถมในชิมาเนะ เปิดให้เด็กๆ ที่จะเข้าเรียนในปีหน้าเยี่ยมชมโรงเรียนผ่านทางออนไลน์

  เนอสเซอรี่แห่งหนึ่งในเมืองมัตสึเอะ จังหวัดชิมาเนะ ได้ให้เหล่าเด็กๆ อนุบาลทั้ง 54 คน ที่จะเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาในปีหน้า เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมบรรยากาศภายในรั้วโรงเรียนประถมผ่านทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน

  โดยกิจกรรมเยี่ยมชมบรรยากาศในรั้วโรงเรียนนี้จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีที่โรงเรียนประถมศึกษาของเมืองมัตสึเอะ ซึ่งอยู่ใกล้กับเนอสเซอรี่แห่งนี้ แต่ทว่าเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ ทำให้กิจกรรมดังกล่าวต้องถูกยกเลิกไป

  ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีการเปลี่ยนมาเยี่ยมชมโรงเรียนผ่านทางออนไลน์แทน โดยการฉายบรรยากาศภายในรั้วโรงเรียนประถม ให้เด็กๆ ได้รับชมผ่านทางจอโทรทัศน์ โดยมีผู้อำนวยการของโรงเรียนประถมเป็นผู้บรรยายแนะนำบรรยากาศในโรงเรียนให้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาพบรรยากาศของการทำกิจกรรมในโรงเรียน และภาพบรรยากาศการเรียนการสอนภายในห้องเรียน

  ซึ่งนอกจากจะพาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในรั้วโรงเรียนแล้ว ผู้อำนวยการยังได้ตอบคำถามและข้อสงสัยจากบรรดาเด็กๆ มากมาย ด้วยความอ่อนโยนอีกด้วย

  เหล่าบรรดาเด็กๆ อนุบาลต่างก็รู้สึกสนุกสนานไปกับกิจกรรมในครั้งนี้ บ้างก็รู้สึกอยากเรียนขึ้นมาเมื่อได้เห็นบรรยากาศในห้องเรียน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200916/k10012619901000.html

16-09-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • พ่อ
  • chichi