โรงเรียนบางแห่งในกรุงโตเกียวเป็นกังวลเรื่องความล่าช้าในการเรียนการสอนจากการที่ต้องปิดโรงเรียนเพราะโควิด-19

โรงเรียนบางแห่งในกรุงโตเกียวเป็นกังวลเรื่องความล่าช้าในการเรียนการสอนจากการที่ต้องปิดโรงเรียนเพราะโควิด-19

รายละเอียดข่าวสาร
โรงเรียนบางแห่งในกรุงโตเกียวเป็นกังวลเรื่องความล่าช้าในการเรียนการสอนจากการที่ต้องปิดโรงเรียนเพราะโควิด-19

  ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่น ได้มีการพบผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นนักเรียนและครูอาจารย์ ในโรงเรียนกว่า 23 เขตในกรุงโตเกียวตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายน ทำให้โรงเรียนที่อยู่ 23 เขตในกรุงโตเกียว ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมจำนวน  18 แห่งและโรงเรียนมัธยม 15 แห่ง รวมทั้งหมด 33 แห่ง ต้องปิดการเรียนการสอนลงชั่วคราว โดยระยะเวลาที่ปิดนั้นแตกต่างกันไปตาม แต่ละโรงเรียน โดยบางโรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนลงชั่วคราวเป็นระยะเวลานานถึง 2 สัปดาห์ จึงทำให้เกิดความกังวลถึงเรื่อง ความล่าช้าในการเรียนการสอนตามมา

  ในขณะเดียวกัน มีโรงเรียนอยู่ 7 แห่งในกรุงโตเกียวที่ถึงแม้ว่าจะพบผู้ติดเชื้อเป็นนักเรียนหรือบุคลากรครูอาจารย์ของโรงเรียน แต่กลับไม่ได้ทำการปิดการเรียนการสอนลงชั่วคราว เนื่องจากผู้ติดเชื้อนั้นได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ติดต่อกับใคร ในช่วงเวลา 2 วันก่อนแสดงอาการของโรคโควิด-19

  ผู้เกียวข้องซึ่งทำหน้ารับผิดชอบในส่วนของคณะกรรมการการศึกษา กล่าวว่าโดยปกติแม้จะหยุดการเรียนการสอนไปแค่ 2-3 วัน แต่ทางโรงเรียนก็ต้องมีการแก้ไขแผนการเรียนการสอนใหม่ หากหลังจากนี้ผู้ติดเชื้อยังเพิ่มมากขึ้นจนต้องยืดระยะเวลาปิด การเรียนการสอนออกไปอีก เกรงว่าการจะรักษาชั่วโมงเรียนเพื่อให้การเรียนการสอนครบตามกำหนดที่วางไว้อาจเป็นเรื่องยาก


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200806/k10012553191000.html

06-08-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ง่าย
  • 簡単
    kantan
    อธิบายง่ายๆ
    簡単に説明する
    kantan ni setsumei suru