ญี่ปุ่นยกเลิกคำขอที่ให้สายการบินระงับการจองเที่ยวบินเข้าญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นยกเลิกคำขอที่ให้สายการบินระงับการจองเที่ยวบินเข้าญี่ปุ่น

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นยกเลิกคำขอที่ให้สายการบินระงับการจองเที่ยวบินเข้าญี่ปุ่น

  กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว ได้ยกเลิกคำขอที่ให้สายการบินต่างๆ ระงับการจองเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม เนื่องจากมีชาวญี่ปุ่นในต่างประเทศจำนวนมากที่ต้องการกลับญี่ปุ่นในช่วงวันหยุดสิ้นปี อีกทั้งยังทำให้ชาวญี่ปุ่นที่วางแผนเดินทางกลับญี่ปุ่นไว้ล่วงหน้าแล้วเกิดความสับสนขึ้น

  นายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ยอมรับว่ามาตรการดังกล่าวก่อให้เกิดความสับสนขึ้น และตอนนี้ได้สั่งให้ทางกระทรวงฯ ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อตอบรับความต้องการ ของชาวญี่ปุ่นในต่างประเทศที่ต้องการเดินทางกลับญี่ปุ่นในช่วงสิ้นปีนี้

  หลังจากที่ได้ยกเลิกคำขอไปแล้ว ทางกระทรวงฯ ได้เตรียมหารือร่วมกับทางสายการบินต่างๆ เพื่อเฟ้นหามาตรการอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโอไมครอนเกิดการระบาดขึ้นในประเทศ


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211203/k10013372591000.html

03-12-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • นักเรียนมัธยมปลาย
  • 高校生
    koukousei