รัฐบาลขอสายการบินระงับการจองเที่ยวบินที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นจนถึงสิ้นปีนี้

รัฐบาลขอสายการบินระงับการจองเที่ยวบินที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นจนถึงสิ้นปีนี้

รายละเอียดข่าวสาร
รัฐบาลขอสายการบินระงับการจองเที่ยวบินที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นจนถึงสิ้นปีนี้

  กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว ได้ขอให้สายการบินต่างๆ ระงับการจองเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อโอไมครอนรายที่สองในญี่ปุ่น

  สายการบินต่างๆ ระบุว่า จำนวนการจองเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นในเดือนธันวาคมนั้นมีมากเป็นพิเศษ  เนื่องจากคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศต้องการเดินทางกลับญี่ปุ่นเพื่อใช้เวลาในช่วงวันหยุดสิ้นปี

  ขณะนี้สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ (ANA) และเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) ได้ตอบรับคำขอของทางกระทรวงฯ แล้ว โดยจะทำการระงับการจองเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้

  อย่างไรก็ตาม ทางสายการบินจะระงับเฉพาะการจองเที่ยวบินใหม่เท่านั้น เที่ยวบินที่จองไว้แล้วก่อนหน้านี้จะยังคงให้บริการตามปกติ และเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นยังคงจองได้ตามปกติ


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211201/k10013369861000.html

02-12-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • คุณมาจากที่ไหน
  • どこから来ましたか?
    doko kara kimashita ka
    คุณมาจากที่ไหน (สุภาพยิ่งขึ้น)
    どちらからいらしゃいましたか?
    doko kara irasshai mashita ka