ชาวญี่ปุ่นกว่า 72% และผู้สูงอายุกว่า 90% ได้รับวัคซีนเข็มสองแล้ว

ชาวญี่ปุ่นกว่า 72% และผู้สูงอายุกว่า 90% ได้รับวัคซีนเข็มสองแล้ว

รายละเอียดข่าวสาร
ชาวญี่ปุ่นกว่า 72% และผู้สูงอายุกว่า 90% ได้รับวัคซีนเข็มสองแล้ว

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนว่า ประชากรญี่ปุ่นกว่า 72% ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังได้อัพเดทความคืบหน้าล่าสุดของการฉีดวัคซีนในประเทศดังนี้

ประชากรทั่วประเทศ
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 98 ล้านคน หรือคิดเป็น 77.5%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 91.2 ล้านคน หรือคิดเป็น 72.0%

กลุ่มอายุ 12-19 ปี
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 6.31 ล้านคน หรือคิดเป็น 70.14%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 49.8 ล้านคน หรือคิดเป็น 55.32%

กลุ่มอายุ 20-29 ปี
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 9.18 ล้านคน หรือคิดเป็น 71.66%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 7.99 ล้านคน หรือคิดเป็น 62.38%

กลุ่มอายุ 30-39 ปี
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 10.67 ล้านคน หรือคิดเป็น 74.30%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 9.47 ล้านคน หรือคิดเป็น 65.91%

ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 32.7 ล้านคน หรือคิดเป็น 91.6%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 32.4 ล้านคน หรือคิดเป็น 90.7%

  ปัจจุบันจำนวนการฉีดวัคซีนในญี่ปุ่นรวมทั้งเข็มแรกและเข็มที่สองอยู่ที่ราว 189.3 ล้านโดส

  แม้ประชากรเด็กในญี่ปุ่นจะยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 แต่ก็ถูกนับรวมอยู่ในตัวเลขประชากรทั่วประเทศด้วย

  ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211101/k10013330601000.html

02-11-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ไหล่
  • kata