ญี่ปุ่นตัดสินใจฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับทุกคนที่ฉีดวัคซีนเข็ม 2 แล้ว

ญี่ปุ่นตัดสินใจฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับทุกคนที่ฉีดวัคซีนเข็ม 2 แล้ว

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นตัดสินใจฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับทุกคนที่ฉีดวัคซีนเข็ม 2 แล้ว

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นได้จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อหารือเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3

  จากการประชุมดังกล่าวทำให้ทางกระทรวงฯ ได้ตัดสินใจดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 2 แล้วนานกว่า 8 เดือน โดยจะเริ่มจากการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนในเดือนธันวาคมนี้

  การตัดสินใจดังกล่าวมาจากงานวิจัยในต่างประเทศที่บ่งชี้ว่า เมื่อเวลาผ่านไปแอนติบอดี้ต่อโควิด-19 ก็จะลดลงตามไปด้วยในทุกกลุ่มอายุ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วจะคงประสิทธิภาพอยู่ได้ประมาณ 6 เดือน ทำให้ในต่างประเทศเริ่มมีการทดสอบฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้นให้กับ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

  นอกจากนี้ทางกระทรวงฯ จะตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุมัติฉีดวัคซีนสูตรไขว้สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 อย่างเป็นทางการอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211028/k10013326011000.html

29-10-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • เอาใจยาก
  • 気難しい
    kimuzukashii
    เขาเป็นคนที่เอาใจยาก
    彼は気難しい人です。
    kare wa kimuzukashii hito desu