ญี่ปุ่นเตรียมขึ้นค่าไฟและค่าแก๊สในเดือนธันวาคมนี้

ญี่ปุ่นเตรียมขึ้นค่าไฟและค่าแก๊สในเดือนธันวาคมนี้

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นเตรียมขึ้นค่าไฟและค่าแก๊สในเดือนธันวาคมนี้

  เนื่องจากราคานำเข้าของก๊าซ LNG (Liquefied Natural Gas) หรือก๊าซธรรมชาติเหลวซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตพลังงานความร้อนได้พุ่งสูงขึ้นติดต่อกันถึง 4 เดือน ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าและค่าแก๊สของบริษัทต่างๆ ที่ให้บริการตามครัวเรือนในญี่ปุ่นเตรียมปรับตัวสูงขึ้นในเดือนธันวาคมนี้

ค่าไฟฟ้าของบริษัทต่างๆ ที่จะปรับเพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม (เรียงจากมากไปน้อย)
Okinawa Electric Power เพิ่มขึ้น 141 เยน
Chubu Electric Power เพิ่มขึ้น 127 เยน
Chugoku Electric Power เพิ่มขึ้น 120 เยน
Tokyo Electric Power เพิ่มขึ้น 114 เยน
Tohoku Electric Power เพิ่มขึ้น 109 เยน
Shikoku Electric Power เพิ่มขึ้น 91 เยน
Kansai Electric Power เพิ่มขึ้น 89 เยน
Hokkaido Electric Power เพิ่มขึ้น 71 เยน
Hokuriku Electric Power เพิ่มขึ้น 70 เยน
Kyushu Electric Power เพิ่มขึ้น 67 เยน

ค่าแก๊สของบริษัทต่างๆ ที่จะปรับเพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม (เรียงจากมากไปน้อย)
Toho Gas เพิ่มขึ้น 88 เยน
Osaka Gas เพิ่มขึ้น 86 เยน
Tokyo Gas เพิ่มขึ้น 80 เยน
Saibu Gas เพิ่มขึ้น 64 เยน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211028/k10013325651000.html

29-10-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • อนาคต
  • 未来
    mirai