2 ใน 3 คนมีอาการปวดเมื่อยหลังฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มแรก

2 ใน 3 คนมีอาการปวดเมื่อยหลังฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มแรก

รายละเอียดข่าวสาร
2 ใน 3 คนมีอาการปวดเมื่อยหลังฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มแรก

  ทีมนักวิจัยของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ได้ทำการวิเคราะห์อาการข้างเคียงของผู้ที่ฉีดวัคซีนเแอสตร้าเซนเนก้าเข็มแรกจำนวน 179 คน ที่สถาบันการแพทย์ 8 แห่งทั่วญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนสิงหาคม

จากการวิจัยได้พบอาการข้างเคียงของผู้ที่ฉีดวัคซีนเแอสตร้าเซนเนก้าเข็มแรกดังนี้
มีอาการป่วยเมื่อยตามตัว 66%
มีอาการปวดศีรษะ 51%
มีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป47%

โดยส่วนใหญ่อาการข้างเคียงข้างต้นมักปรากฎภายในหนึ่งถึงสองวันหลังฉีดวัคซีนดังนี้
1 วันหลังจากฉีดวัคซีน 45%
2 วันหลังจากฉีดวัคซีน 7%

  นอกจากนี้อาการข้างเคียงข้างต้นยังพบมากเป็นพิเศษในกลุ่มคนหนุ่มสาว

  โดยนี่เป็นครั้งแรกที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการเปิดเผยการวิจัยเกี่ยวกับอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

  ศาสตราจารย์อิโต้ สุมิโนบุ จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจุนเทนโดซึ่งเป็นผู้นำทีมนักวิจัยชุดนี้กล่าวว่า "อาการข้างเคียงที่พบในวัคซีนโควิด-19 ของยี่ห้อมักเกิดขึ้นหลังจากการฉีดเข็มที่สอง ขณะนี้ที่วัคซีนเแอสตร้าเซนเนก้ากลับพบอาการข้างเคียงหลังจากการฉีดเข็มแรก โดยทางทีมวิจัยของเราจะยังคงดำเนินการศึกษาและวิจัยปฏิกิริยาข้างเคียงอื่นๆ ที่พบต่อไป"


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211002/k10013288361000.html

04-10-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • วันนี้
  • 今日
    kyou
    วันนี้เป็นวันอะไร
    今日は何曜日ですか?
    kyou wa nan youbi desu ka