โตเกียวดิสนีย์แลนด์และซีเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการสูงสุดเป็น 10,000 คน

โตเกียวดิสนีย์แลนด์และซีเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการสูงสุดเป็น 10,000 คน

รายละเอียดข่าวสาร
โตเกียวดิสนีย์แลนด์และซีเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการสูงสุดเป็น 10,000 คน

  บริษัท โอเรียนทอลแลนด์ จำกัด ผู้บริหารสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซีประกาศเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการสูงสุดของแต่ละสวนสนุกอยู่ที่ 10,000 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป เพื่อตอบรับต่อการยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินของรัฐบาล

  โดยก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน ทางโอเรียนทอลแลนด์ได้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการสูงสุดของแต่ละสวนสนุกอยู่ที่ 5,000 คน เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการระบาดของโควิด-19

  อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการสูงสุดต่อวันเพื่อตอบรับต่อการยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉิน แต่สวนสนุกทั้งสองแห่งจะยังคงเปิดทำการในช่วงเวลา 10:00 - 19:00 น. เช่นเดิม

  สำหรับการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสวนสนุกจะกลับมาดำเนินการตามปกติอีกครั้ง ทันทีที่ได้รับการอนุมัติจากทางการจังหวัดชิบะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  นอกจากนี้จะมีการปรับเปลี่ยนราคาบัตรใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป โดยขึ้นกับความแออัดของผู้ที่มาใช้บริการ สำหรับราคาถูกสุดจะอยู่ที่ 7,900 เยน และแพงสุดอยู่ที่ 9,400 เยน ซึ่งราคาถูกสุดจะถูกกว่าแบบเก่า 300 เยน แต่ราคาแพงสุดจะแพงกว่าแบบเก่า 700 เยน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210930/k10013283881000.html

01-10-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • พ่อ
  • chichi