รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนแจกจ่ายชุดตรวจโควิด-19 ให้กับโรงเรียนต่างๆ

รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนแจกจ่ายชุดตรวจโควิด-19 ให้กับโรงเรียนต่างๆ

รายละเอียดข่าวสาร
รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนแจกจ่ายชุดตรวจโควิด-19 ให้กับโรงเรียนต่างๆ

  รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนแจกจ่ายชุดตรวจโควิด-19 ให้กับโรงเรียนต่างๆ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมต้น รวมจำนวนกว่า 800,000 ชุด โดยจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป

  แผนการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพื้นฐานฉบับใหม่ของรัฐบาลในการรับมือกับโควิด-19 โดยได้มีการเพิ่มมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่โรงเรียนจากการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียนก่อนเริ่มภาคเรียนใหม่

  นโยบายดังกล่าวกำหนดให้มีการนำชุดตรวจโควิด-19 มาใช้ในโรงเรียนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่นักเรียนมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น เช่น มีไข้ แต่ไม่สามารถไปพบแพทย์ได้ในทันทีหรือไม่สามารถกลับบ้านได้

  โดยรัฐบาลมีแผนที่จะแจกจ่ายชุดตรวจโควิด-19 ให้กับทางโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม และโรงเรียนมัธยมต้น รวมจำนวนกว่า 800,000 ชุด โดยมีเป้าหมายหลักคือ ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 ขึ้นไป

  นอกจากนี้คณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นและผู้ประกอบการโรงเรียนเอกชนยังได้ขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการฉีดวัคซีนและเทศบาลท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการฉีดวัคซีนให้กับครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210825/k10013221691000.html

26-08-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ไปรษณีย์
  • 郵便局
    yuubinkyoku