วันแรกของโกลเด้นวีค ชินคันเซ็นและเที่ยวบินมีผู้คนน้อยกว่าทุกปี

วันแรกของโกลเด้นวีค ชินคันเซ็นและเที่ยวบินมีผู้คนน้อยกว่าทุกปี

รายละเอียดข่าวสาร
วันแรกของโกลเด้นวีค ชินคันเซ็นและเที่ยวบินมีผู้คนน้อยกว่าทุกปี

  หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศภาวะฉุกเฉินครั้งที่ 3 ใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงโตเกียว โอซาก้า เฮียวโกะ และเกียวโต ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนจนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้คนที่มาใช้บริการรถไฟชินคันเซ็นและสายการบินในวันที่ 29 เมษายนซึ่งเป็นวันแรกของวันหยุดยาวโกลเด้นวีคมีจำนวนบางตาลงกว่าปีที่ผ่านๆ มา

  บริษัทนถไฟ JR ระบุว่า เมื่อวันที่ 15 เมษายน จำนวนผู้โดยสารที่จองที่นั่งรถไฟชินคันเซ็นและรถไฟธรรมดาทั่วประเทศในช่วงวันหยุดโกลเด้นวีคตั้งแต่วันที่ 29 เมษายนจนถึงวันที่ 5 พฤษภาคมมีมากขึ้น 2 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงโกลเด้นวีคเมื่อปีที่แล้วที่ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังน้อยลงกว่า 1 ใน 5 เมื่อเทียบกับช่วงโกลเด้นวีคในปีที่ผ่านๆ มาก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด-19

  ณ วันที่ 23 เมษายน จำนวนผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินในช่วงโกลเด้นวีคของปีนี้มีมากขึ้น 4 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงโกลเด้นวีคของปีที่แล้ว แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังน้อยลงกว่าเมื่อปีที่ผ่านๆ มาอย่างเห็นได้ชัด

  ส่วนลดค่าทางด่วนทั่วประเทศในช่วงโกลเด้นวีคได้ถูกระงับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายนจนวันที่ 9 พฤษภาคม ส่งผลให้ในช่วงเช้าของวันที่ 29 เมษายนมีรถยนต์บนถนนไม่หนาแน่นเหมือนทุกที

  นอกจากนี้จำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในช่วงโกลเด้นวีคก็ไม่หนาแน่นเหมือนปกติ เนื่องจากรัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่นได้เรียกร้องให้ผู้คนงดเว้นการเดินทางไปต่างจังหวัด

  ทั้งนี้ทางบริษัทรถไฟและสายการบินได้เรียกร้องให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการในช่วงโกลเด้นวีคปีนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัย และเข้าแถวโดยเว้นระยะห่าง


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210429/k10013004421000.html

29-04-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • พี่สาว (คนอื่น)
  • お姉さん
    oneesan