จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกครั้ง

จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกครั้ง

รายละเอียดข่าวสาร
จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกครั้ง

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม ทางการกรุงโตเกียวรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกรุงโตเกียว 313 คน โดยเป็นจำนวนที่สูงกว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว 57 คน และยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังจากสิ้นสุดการประกาศภาวะฉุกเฉินไปเมื่อวันที่ 21 มีนาคม

  ทางการกรุงโตเกียวกล่าวว่า จำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มกลับมามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง และไม่ใช่เพียงแต่กรุงโตเกียวเท่านั้น แต่ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั่วประเทศ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดเว้นการเดินทางไปต่างจังหวัดโดยไม่มีเหตุจำเป็น

  นอกจากนี้ในบรรดาผู้ติดเชื้อ 313 คน ยังมีผู้ที่ไม่ทราบที่มาของติดเชื้ออยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง โดยส่วนมากพบการติดเชื้อในครัวเรือน ในอาคาร ในสถานที่ทำงาน ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
 

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210328/k10012941311000.html

29-03-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • กรกฎาคม
  • 7月
    nana gatsu