องค์กรเฝ้าระวังสื่อของญี่ปุ่นระบุว่าฟูจิทีวีละเมิดจริยธรรมในการผลิตรายการโทรทัศน์

องค์กรเฝ้าระวังสื่อของญี่ปุ่นระบุว่าฟูจิทีวีละเมิดจริยธรรมในการผลิตรายการโทรทัศน์

รายละเอียดข่าวสาร
องค์กรเฝ้าระวังสื่อของญี่ปุ่นระบุว่าฟูจิทีวีละเมิดจริยธรรมในการผลิตรายการโทรทัศน์

  องค์กรเฝ้าระวังสื่อของประเทศญี่ปุ่น (BPO) ได้เผยแพร่การร้องเรียนของผู้ชมเกี่ยวกับการออกอากาศของรายการโทรทัศน์ช่องฟูจิทีวีว่า ช่องฟูจิทีวีได้มีการเผยแพร่แบบสำรวจความคิดเห็นที่ไม่เป็นความจริง และรายงานเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องมาเป็นเวลานานเกือบ 1 ปี

  ในแบบสำรวจความคิดเห็นที่ช่องฟูจิทีวีและหนังสือพิมพ์ซันเคอิจัดทำขึ้นร่วมกัน ได้มีการเผยแพร่คำตอบที่ไม่ได้มาจากการสำรวจจริง หลายต่อหลายครั้ง และได้มีการรายงานเนื้อหาข่าวที่ไม่ถูกต้องมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ซึ่งเป็นระยะเวลานานเกือบ 1 ปี

  หลังจากการตรวจสอบของทาง BPO จึงได้ข้อสรุปว่า ช่องฟูจิทีวีได้กระทำการละเมิดจริยธรรมในการผลิตรายการโทรทัศน์อย่างร้ายแรง โดยระบุว่ามีการออกอากาศเนื้อหาที่ไม่เป็นความจริงมานานเกือบ 1 ปี และเป็นการทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนเป็นอย่างมาก

  จากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ทางช่องฟูจิทีวีและหนังสือพิมพ์ซันเคอิได้ยุติการจัดทำแบบสำรวจ รวมถึงยุติการออกอากาศและรายงานข่าว ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวทั้งหมด และได้กลับมาดำเนินการต่ออีกครั้งในเดือนที่แล้ว หลังจากที่ได้มีมาตรการป้องกันไม่ให้ กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีก

  องค์กรเฝ้าระวังสื่อของประเทศญี่ปุ่น (BPO) เป็นหน่วยงานอิสระจากรัฐซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหาการออกอากาศทางโทรทัศน์ในญี่ปุ่น โดยจะทำการรวบรวมความเห็นและคำวิจารณ์ของผู้ชมที่มีต่อรายการทีวีต่างๆ ในทุกๆ เดือน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210210/k10012859541000.html

11-02-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ธนาคาร
  • 銀行
    ginkou
    ไปธนาคาร
    銀行へ行く。
    ginkou he iku