รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจใช้กองทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ให้ความร่วมมือในการลดเวลาทำการลง

รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจใช้กองทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ให้ความร่วมมือในการลดเวลาทำการลง

รายละเอียดข่าวสาร
รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจใช้กองทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ให้ความร่วมมือในการลดเวลาทำการลง

  รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจระดมทุนกว่า 1 ล้านล้านเยนจากกองทุนสำรองที่แบ่งสรรไว้ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อนำมาช่วยเหลือธุรกิจที่ให้ความร่วมมือในการลดเวลาทำการลงจากการขยายเวลาประกาศภาวะฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน

  ในปีนี้รัฐบาลได้ประกาศกองทุนสำรองที่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา เพื่อใช้เป็นมาตรการต่อต้านโควิด-19 หลังจากการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่สามกว่า 3.81 ล้านล้านเยน

  โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ได้มีมติว่าจะนำกองทุนสำรองในส่วนนี้มาใช้กว่า 1.13 ล้านล้านเยนนี้

  ทางรัฐบาลมีแผนที่จะจัดสรรเงินทุนราว 8.8 แสนล้านเยน ให้กับธุรกิจร้านอาหารและคลับบาร์แต่ละแห่งที่ให้ความร่วมมือในการลดเวลาทำการลงจากการขยายเวลาประกาศภาวะฉุกเฉินสูงสุดเดือนละ 1.8 ล้านเยน

  อีกทั้งยังมีแผนจัดสรรเงินก้อนแบบครั้งเดียวจบให้กับธุรกิจที่มีผลประกอบการลดลงเกินกว่า 50% ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากการที่ผู้คนออกน้อยบ้านกันน้อยลงจากการขยายเวลาประกาศภาวะฉุกเฉิน

  สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุด 6 แสนเยน และสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุด 3 แสนเยน โดยค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดในส่วนนี้จะอยู่ที่ราว 2.49 แสนล้านเยน

  นอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้รวมค่าใช้จ่ายกว่า 8 พันล้านเยนสำหรับการวิเคราะห์ผลการทดสอบ PCR ในการตรวจหาโควิด-19 และสำหรับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อภายหลังจากนี้

  ด้วยการนำเงินจากกองทุนสำรองมาใช้ในการช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ทำให้กองทุนสำรองสำหรับปีนี้คงเหลืออยู่กว่า 2.67 ล้านล้านเยน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210209/k10012856881000.html

10-02-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • วินาที
  • byou
    5 วินาที
    5秒
    gobyou