โตเกียวดิสนีย์แลนด์และดิสนีย์ซีเตรียมเลื่อนเวลาเปิดสวนสนุกตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ.

โตเกียวดิสนีย์แลนด์และดิสนีย์ซีเตรียมเลื่อนเวลาเปิดสวนสนุกตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ.

รายละเอียดข่าวสาร
โตเกียวดิสนีย์แลนด์และดิสนีย์ซีเตรียมเลื่อนเวลาเปิดสวนสนุกตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ.

  บริษัท โอเรียนทอลแลนด์ ซึ่งเป็นผู้บริหารโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซี ได้ตัดสินใจเลื่อนเวลาเปิดให้บริการสวนสนุกทั้งสองแห่งออกไป 1 ชั่วโมง จากเวลา 9.00 น. เป็นเวลา 10.00 น. ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ถึง 7 มีนาคม หลังจากที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจขยายเวลาประกาศภาวะฉุกเฉินใน 10 จังหวัด ออกไปจนถึงวันที่ 7 มีนาคม

  ก่อนหน้านี้หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา บริษัท โอเรียนทอลแลนด์ ก็ได้เลื่อนเวลาปิดให้บริการสวนสนุก ทั้งแห่งให้เร็วขึ้นจากเวลา 22.00 น. เป็นเวลา 19.00 น.

  นอกจากการลดเวลาทำการของสวนสนุกทั้งสองแห่งลงแล้ว ยังได้มีมาตรการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการสูงสุดอยู่ที่ 5,000 คนต่อวันไปจนถึงวันที่ 7 มีนาคม


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210203/k10012847201000.html

04-02-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • หนังสือเดินทาง, พาสปอร์ต
  • パスポート
    pasupooto
    ทำพาสปอร์ต
    パスポートを取る
    pasupooto wo toru