กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งระบบแบ่งปันข้อมูลการฉีดวัคซีนร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่น

กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งระบบแบ่งปันข้อมูลการฉีดวัคซีนร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่น

รายละเอียดข่าวสาร
กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งระบบแบ่งปันข้อมูลการฉีดวัคซีนร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่น

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นได้จัดทำระบบแบ่งปันข้อมูลการฉีดวัคซีนร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตั้งเป้าให้การดำเนินการฉีดวัคซีนในญี่ปุ่นเป็นไปอย่างราบรื่น

  ระบบดังกล่าวมีชื่อว่า "V-SYS" โดยจะทำการแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ที่เกียวกับการฉีดวัคซีนร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางอินเตอร์เน็ต เช่น ปริมาณวัคซีนที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นร้องขอมา ปริมาณวัคซีนที่ทางกระทรวงฯ แจกจ่ายให้ได้ ปริมาณโดสสำหรับการฉีดวัคซีน เป็นต้น

  นอกจากนี้ยังมีแผนแจ้งข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนลงบนเว็บไซต์ทางการ เช่น ข้อมูลสถานพยาบาลที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ชนิดของวัคซีนที่นำมาฉีด รายละเอียดการจองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน เป็นต้น

  ขณะนี้ทางกระทรวงฯ ได้เร่งดำเนินเพื่อจัดเตรียมความพร้อมของระบบโดยเร็วที่สุด และจะมีการจัดประชุมร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับดำเนินการฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่างๆ


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210203/k10012846291000.html

03-02-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ฤดูหนาว (ประมาณเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์)
  • ふゆ