ชาวต่างชาติที่มาญี่ปุ่นในปีที่แล้วลดลงจากปีก่อนหน้ากว่า 86%

ชาวต่างชาติที่มาญี่ปุ่นในปีที่แล้วลดลงจากปีก่อนหน้ากว่า 86%

รายละเอียดข่าวสาร
ชาวต่างชาติที่มาญี่ปุ่นในปีที่แล้วลดลงจากปีก่อนหน้ากว่า 86%

  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นได้เปิดเผยจำนวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นในปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 4,307,000 คน ลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 26.88 ล้านคนหรือราว 86% นับเป็นอัตราการลดลงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์

  โดยจำนวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นนับตั้งแต่เดือนเมษายนในปีที่แล้วที่มาตรการในการเดินทางเข้าประเทศ มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ที่ประมาณ 136,000 คน

  จำนวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นในเดือนมกราคมอยู่ที่ประมาณ 2.3 ล้านคน จากนั้นในเดือนเมษายนได้ลดลงอย่างรวดเร็ว อยู่ที่ประมาณ 1,256 คน และในเดือนพฤษภาคมได้ลดลงอยู่ที่ประมาณ 165 คน

  สำหรับชาวต่างชาติบางกลุ่ม เช่น นักธุรกิจ ผู้ที่มีวีซ่าพำนักระยะกลางถึงระยะยาว นักเรียนและนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 112,000 คน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210129/k10012840161000.html

03-02-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ก่อนเที่ยง (a.m.)
  • 午前
    gozen
    2.00 น. (2.00 a.m.)
    午前2時
    gozen ni ji