ญี่ปุ่นจำเป็นต้องปรับขึ้น VAT อีกครั้ง

ญี่ปุ่นจำเป็นต้องปรับขึ้น VAT อีกครั้ง

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นจำเป็นต้องปรับขึ้น VAT อีกครั้ง

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายสึกะ โยชิฮิเดะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวว่า ในอนาคตจำเป็นต้องมีการปรับขึ้น VAT หรือภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างแน่นอน เนื่องจากอัตราการเกิดที่น้อยลงจนกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ

  ปัจจุบันญี่ปุ่นกำลังเผชิญภาวะประชากรลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากครอบครัวมีบุตรน้อยลง และผู้หญิงจำนวนมาก ไม่แต่งงานหรือแต่งงานช้า ทำให้ขาดแคลนพลเมืองรุ่นใหม่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุก็ยังต้องทำงาน ในขณะที่คนหนุ่มสาวต้องแบกรับ ภาษีในอัตราสูง ส่งผลให้เศรษฐกิจซบเซาและรัฐบาลต้องแบกรับภาระเงินบำนาญและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของประชาชนสูงมาก จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าว จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการปรับขึ้น VAT หรือภาษีมูลค่าเพิ่มในอนาคต

  ปัจจุบัน VAT หรือภาษีมูลค่าเพิ่มที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ 10% โดยได้มีการปรับขึ้น VAT จาก 8% เป็น 10% ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ปี 2019 ที่ผ่านมา และในอนาคตก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับขึ้นมากกว่า 10% อย่างเลี่ยงไม่ได้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200911/k10012612091000.html

14-09-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
  • 東北/北東
    touhoku / hokutou