จังหวัดฟุกุอิได้อันดับ 1 ในการจัดอันดับความสุขของผู้คนแต่ละจังหวัด

จังหวัดฟุกุอิได้อันดับ 1 ในการจัดอันดับความสุขของผู้คนแต่ละจังหวัด

รายละเอียดข่าวสาร
จังหวัดฟุกุอิได้อันดับ 1 ในการจัดอันดับความสุขของผู้คนแต่ละจังหวัด

  บริษัท Japan Research Institute, Ltd. ได้ทำการสำรวจและจัดอันดับเกี่ยวกับความสุขของผู้คนในจังหวัดต่างๆ 2 ปีต่อครั้ง ไม่ว่าจะในด้าน "สุขภาพ" "วัฒนธรรม" "การงาน" "ชีวิตความเป็นอยู่" หรือ "การศึกษา" เป็นต้น

  ผลจากการจัดอันดับครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา พบว่าอันดับที่ 1 คือจังหวัดฟุกุอิ โดยได้อันดับ 1 ติดต่อกันเป็น ครั้งที่ 4 นับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ซึ่งด้านที่สามารถทำคะแนนได้มากคือ "การงาน" และ "การศึกษา" โดยเหตุผลมาจาก สัดส่วนการทำงานของผู้หญิงที่มีมาก ความรู้ทางวิชาการและความสามารถด้านการออกกำลังกายของเด็กมีมาก เป็นต้น

  เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตของจังหวัดฟุกุอิกล่าวว่า "มีชาวฟุกุอิบางส่วนไปอาศัยอยู่คนเดียวในกรุงโตเกียว แต่ตอนนี้อยาก กลับมาฟุกุอิเพราะกังวลเรื่องโควิด-19 ที่ระบาดหนักในกรุงโตเกียว" อีกทั้ง "ช่วงนี้มีผู้คนมากมายที่เข้ามาขอปรึกษาเพราะ ต้องการย้ายครอบครัวมาอยู่ที่จังหวัดฟุกุอิ" ทั้งนี้เพราะ "ฟุกุอิมีธรรมชาติห้อมล้อมมากมาย อยู่แล้วรู้สึกสบายใจกว่ากรุง โตเกียวที่มีผู้คนแออัด"

  ในส่วนของจังหวัดในอันดับอื่นๆ ได้แก่ อันดับที่ 2 คือจังหวัดโทยามะ, อันดับที่ 3 คือกรุงโตเกียว, อันดับที่ 4 คือจังหวัดอิชิคาวะ และอันดับที่ 5 คือจังหวัดนางาโนะ


ที่มา :  https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200904/k10012600631000.html

08-09-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ไปล่ะ, เจอกันนะ
  • じゃあね
    mata ashita
    แล้วเจอกันใหม่
    じゃあ、また
    jaa mata