ทางการโอซาก้าได้เรียกร้องให้มีการป้องกันการติดเชื้อในหมู่ผู้สูงอายุอย่างจริงจัง

ทางการโอซาก้าได้เรียกร้องให้มีการป้องกันการติดเชื้อในหมู่ผู้สูงอายุอย่างจริงจัง

รายละเอียดข่าวสาร
ทางการโอซาก้าได้เรียกร้องให้มีการป้องกันการติดเชื้อในหมู่ผู้สูงอายุอย่างจริงจัง

  จากการที่ผู้ป่วยหนักในโอซาก้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางการโอซาก้าจึงได้เปิดการประชุมเพื่อหาทางรับมือกับเรื่องดังกล่าวขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม โดยทางโอซาก้าได้มุ่งเน้นไปที่การป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อในหมู่ผู้สูงอายุขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุนั้นมีความเสี่ยงต่อการที่อาการทรุดหนักลงได้ง่าย

  ทางการโอซาก้าจึงได้เรียกร้องให้ครอบครัวที่ใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่ต้องใกล้ชิดกับผู้สูงอายุในโรงพยาบาลหรือบ้านพักคนชรา ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลที่คอยดูแล ผู้ที่เกี่ยวกับข้องอาคารสถานที่ ผู้ป่วยใหม่ ผู้สูงอายุที่เข้ามาใหม่ในบ้านพักคนชรา ไปจนถึงผู้ที่มา เยี่ยมผู้สูงอายุ ให้มีแนวทางหรือแนวปฎิบัติอย่างจริงจังในการป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อขึ้นกับผู้สูงอายุ ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21-31 สิงหาคม โดยให้หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย หรือหากมีอาการผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อย ให้รีบพามาตรวจดูอาการโดยด่วน

  นายโยชิมุระ ฮิโรฟุมิ ผู้ว่าราชการโอซาก้า กล่าวว่า ตอนนี้โรงพยาบาลแต่ละแห่งอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดเป็นอย่างมาก อยากให้ทุกคนช่วยกัน ให้ความร่วมมือในการลดจำนวนผู้ป่วยหนักลงแม้ซักคนก็ยังดี อีกทั้งทางการโอซาก้ายังมีแนวทางในการยับยั้งไม่ให้มีผู้ป่วยหนักเพิ่มขึ้นโดยการให้ ความสำคัญกับการตรวจรักษาผู้สูงอายุก่อนเป็นอันดับแรก

  ในขณะเดียวกันทางการโอซาก้าได้ตัดสินใจยกเลิกการลดระยะเวลาทำการหรือการปิดทำการชั่วคราวของร้านอาหารหรือผับบาร์ลงในบางพื้นที่ ของเขตมินามิ เพราะได้มีส่วนในการช่วยยับยั้งขอบเขตการแพร่กระจายของเชื้อ โดยจะเลิกตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 21 สิงหาคมเป็นต้นมไป


ที่มา :  https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200820/k10012574791000.html

20-08-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ย่า / ยาย
  • おばあさん
    obaasan