เรือหน่วยยามฝั่งเกาหลีใต้สั่งให้ญี่ปุ่นระงับการสำรวจทางทะเล

เรือหน่วยยามฝั่งเกาหลีใต้สั่งให้ญี่ปุ่นระงับการสำรวจทางทะเล

รายละเอียดข่าวสาร
เรือหน่วยยามฝั่งเกาหลีใต้สั่งให้ญี่ปุ่นระงับการสำรวจทางทะเล

  สำนักงานรักษาความปลอดภัยทางทะเลของญี่ปุ่นรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เวลาประมาณ 4.00 น. ขณะที่เรือของสำนักงานรักษาความปลอดภัยทางทะเลของญี่ปุ่น กำลังทำการสำรวจอยู่ภายในบริเวณน่านน้ำเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่น นอกชายฝั่งจังหวัดนางาซากิ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น ห่างจากชายฝั่งเกาะเมชิมะไปทาง ตะวันตก 140 กิโลเมตร เรือหน่วยยามฝั่งเกาหลีใต้ลำหนึ่งได้แจ้งข้อเรียกร้องผ่านทางวิทยุสื่อสาร โดยได้สั่งให้เรือของญี่ปุ่นหยุดทำการสำรวจทางทะเล โดยอ้างว่า การสำรวจทางวิทยาศาสตร์ในน่านน้ำเกาหลีใต้ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเกาหลีใต้ล่วงหน้า ส่วนทางสำนักงานรักษาความปลอดภัยทางทะเลของญี่ปุ่นได้ตอบกลับไปว่า เรือของญี่ปุ่นได้ดำเนินการสำรวจอย่างชอบธรรมภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่น และขอให้เรือของเกาหลีใต้หยุดเรียกร้องเรื่องนี้และให้เคลื่อนตัวออกห่างจากเรือญี่ปุ่นในทันที แต่ถึงกระนั้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม เรือของเกาหลีใต้ยังคงเรียกร้องตามเดิมซ้ำๆ ราวชั่วโมงละหนึ่งครั้ง ในขณะที่ทางสำนักงานรักษาความปลอดภัยทางทะเลของญี่ปุ่นมีแผนเดินหน้า สำรวจตามกำหนดเดิม โดยกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่เรือหน่วยยามฝั่งเกาหลีใต้ได้ออกคำสั่งเช่นนี้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200816/k10012569651000.html

18-08-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ชานชาลา
  • ホーム
    hoーmu
    ชานชาลาที่เท่าไหร่ที่ไป...
    。。。行きは何番ホームですか
    ... iki wa nan ban hoーmu desu ka