GDP ของญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมไม่มีความเปลี่ยนแปลง

GDP ของญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมไม่มีความเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดข่าวสาร
GDP ของญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมไม่มีความเปลี่ยนแปลง

  GDP (Gross Domestic Product) หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นตัววัดภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ว่ามีการเติบโตของเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนและมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต เมื่อตัวเลข GDP ติดลบ เป็นการบ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นหยุดชะงัก ชะลอตัว หรือไม่เป็นไปตามท ธนาคารกลางประมาณการ อาจหมายถึงการจ้างงานอาจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ การลงทุนภาคอุตสาหกรรมลดลง หรือาจหมายถึงการบริโภคของประชาชนลดลง

  ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการเผยแพร่ตัวเลขของ GDP ของญี่ปุ่น ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านการพิจารณาแล้ว เมื่อปรับเป็นรายปีแล้วอยู่ที่ -2.2% ตามมูลค่าที่แท้จริง ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการหดตัวของเศรษฐกิจของญี่ปุ่น โดยตัวเลขนี้เผยแพร่โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งตรงกับตัวเลขก่อนหน้า ซึ่งในการพิจารณาครั้งล่าสุดได้รวมเอา ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่มีความล่าช้าจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศเข้าไว้ด้วย

  ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวว่า การลงทุนในทรัพย์สินประเภททุนของบริษัทได้รับการพิจารณาปรับลงเล็กน้อย และสำหรับ GDP ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน จะทำการประกาศให้ทราบในวันที่ 17 สิงหาคมนี้

  อีกทั้งนักวิเคราะห์ยังได้คาดการณ์ว่าตัวเลขจะมีการหดตัวอย่างมากกว่า 20% ซึ่งถือเป็นการหดตัวที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจโลกเมื่อปีพ.ศ. 2551


ที่มา :
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200803/k10012547481000.html
https://aommoney.com/stories/อื่นๆ/gdp-คืออะไร-เกิดขึ้นได้อย่างไร-สำคัญอะไรกับนักลงทุน/17118

04-08-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • นักการเมือง
  • 政治家
    seijika