ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

รายละเอียดข่าวสาร
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

  ทางคณะผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นได้มีการจัดประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม โดยทางคณะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ในตอนนี้ที่กรุงโตเกียวไวรัสเริ่มมีการแพร่ระบาดในหมู่ผู้ใหญ่มากขึ้น จากที่เคยระบาดในหมู่คนหนุ่มสาวเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งตั้งแต่เข้าสู่เดือนกรกฎาคม มีผู้คนบางส่วนเดินทางจากจังหวัดอื่นๆ มายังกรุงโตเกียว แล้วติดเชื้อไวรัสไป จึงทำให้ผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วญี่ปุ่น และจากการที่ผู้ติดเชื้อมีแนมโน้มที่เพิ่มขึ้น ในตอนนี้เราจึงต้องรีบจัดเตรียมสถานพยาบาลสำหรับดูแลผู้ป่วยที่อาการไม่หนักให้พร้อมโดยเร็วที่สุด รวมถึงต้องมีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และบคุลากรในกรมอนามัยเพื่อให้มีกำลังคนในการสนับสนุนเพียงพอด้วย ทางคณะผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพของตัวเอง หากมีไข้หรือไม่สบายควรหยุดงานหรือหยุดเรียนก่อน และที่สำคัญอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงคอยล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วย

  นอกจากนี้คณะผู้เชี่ยวชาญยังได้พูดคุยถึงประเด็น "Go To Travel" ซึ่งเป็นโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ทางรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย ในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อหวังฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวหลังได้รับผลกระทบหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัส ซึ่งทางคณะผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ว่า ในตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะห้ามผู้คนจากโตเกียวเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ เว้นแต่ว่าหากหลังจากนี้ไวรัสเริ่มแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจากโตเกียวไปยังจังหวัดต่างๆ มากขึ้น ถึงตอนนั้นจำเป็นต้องห้ามไม่ให้ผู้คนเดินทางไปจังหวัดต่างๆ ดังนั้นในตอนนี้เราควรจับตาดูสถานกาณ์ไปอีกสักพักหนึ่ง


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200715/k10012516191000.html

16-07-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • นักเรียนประถม
  • 小学生
    shougakusei