ญี่ปุ่นเตรียมพิจารณาอนุมัติฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไปในวันที่ 20 ม.ค.

ญี่ปุ่นเตรียมพิจารณาอนุมัติฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไปในวันที่ 20 ม.ค.

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นเตรียมพิจารณาอนุมัติฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไปในวันที่ 20 ม.ค.

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นเตรียมจัดการประชุมร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญในวันที่ 20 มกราคมนี้ เพื่อพิจารณาเรื่องการอนุมัติให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป

  ในญี่ปุ่นได้กำหนดเกณฑ์อายุขั้นต่ำสำหรับฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 อยู่ที่ 12 ปีขึ้นไปนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว และต่อมาได้มีการยื่นขออนุมัติให้รองรับกลุ่มอายุ 5-11 ปีในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

  ทางกระทรวงฯ ได้ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยโดยอ้างอิงจากข้อมูลการทดลองทางคลินิกในต่างประเทศ และมีแผนที่จะหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาอนุมัติประเด็นดังกล่าวในวันที่ 20 มกราคมนี้

  ปัจจุบันเกณฑฎ์อายุขั้นต่ำสำหรับฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในญี่ปุ่นอยู่ที่ 12 ปีขึ้นไป และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าอยู่ที่ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นนี่จึงนับเป็นครั้งแรกที่จะมีการอนุมัติให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

  ทั้งนี้ทางกระทรวงฯ กำลังเตรียมที่จะประสานงานกับทางหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเริ่มการฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220113/k10013428241000.html

13-01-2022
คำศัพท์น่ารู้
  • กังวล, เป็นห่วง
  • 心配
    shinpai