ผู้คนในโตเกียวที่มารับอาหารแจกฟรีมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์

ผู้คนในโตเกียวที่มารับอาหารแจกฟรีมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์

รายละเอียดข่าวสาร
ผู้คนในโตเกียวที่มารับอาหารแจกฟรีมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์

  หลังจากที่รัฐบาลได้ยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่าน สถานการณ์การติดเชื้อก็มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนผู้เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้ง

  อย่างไรก็ตาม ในบรรดากลุ่มช่วยเหลือสังคมที่แจกจ่ายอาหารฟรีในกรุงโตเกียวราว 17 กลุ่ม มี 8 กลุ่มระบุว่าผู้ที่มารับอาหารแจกฟรีมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลได้ยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉิน และมีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ระบุว่าผู้ที่มารับอาหารแจกฟรีมีจำนวนลดลง

  จากข้อมูลตัวเลขที่ทราบจากกลุ่มช่วยเหลือสังคม 3 กลุ่ม พบว่าผู้ที่มารับอาหารแจกฟรีในเดือนพฤศจิกายนมีจำนวนทั้งสิ้น 2,457 คน ถือเป็นจำนวนสูงสุดมากกว่าเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินขึ้นในกรุงโตเกียวเป็นครั้งแรกถึง 3 เท่า โดยบางกลุ่มมีจำนวนผู้ที่มารับอาหารแจกฟรีมากสุดเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียว

  บางกลุ่มระบุว่า สาเหตุที่ผู้มารับอาหารแจกฟรีมีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำมีรายได้ลดลงติดต่อกันเป็นเวลานาน บ้างก็ถูกปรับลดชั่วโมงการทำงานลง เป็นต้น


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211215/k10013388521000.html

16-12-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • เมนู
  • メニュー
    menyuu
    ขอเมนูด้วยครับ/ค่ะ
    メニューをください
    menyuu wo kudasai