ญี่ปุ่นเตรียมพิจารณาวัคซีนโมเดอร์นาสำหรับการฉีดเข็มที่ 3 ในวันที่ 15 ธ.ค.

ญี่ปุ่นเตรียมพิจารณาวัคซีนโมเดอร์นาสำหรับการฉีดเข็มที่ 3 ในวันที่ 15 ธ.ค.

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นเตรียมพิจารณาวัคซีนโมเดอร์นาสำหรับการฉีดเข็มที่ 3 ในวันที่ 15 ธ.ค.

  การกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นจะตัดสินใจว่าจะนำวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโมเดอร์นามาใช้สำหรับการฉีดเข็มที่ 3 หรือบูสเตอร์โดสหรือไม่ในวันที่ 15 ธันวาคมนี้

  การฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม โดยเริ่มฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อน ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งได้รับอนุมัติจากทางกระทรวงฯ สำหรับการฉีดเข็มที่ 3 ไปก่อนหน้านี้

  นอกจากนี้ในการประชุมร่วมกับทางคณะผู้เชี่ยวชาญในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ ทางกระทรวงฯ ยังได้เตรียมพิจารณาการใช้วัคซีนโมเดอร์นาสำหรับการฉีดเข็มที่ 3 ในประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

  หากได้รับการอนุมัติ ทางกระทรวงฯ จะรีบดำเนินการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาสำหรับการฉีดเข็มที่ 3 ให้กับทางรัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฉีดในเดือนมีนาคมปีหน้า

  ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดให้ผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 จะต้องเว้นระยะจากการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้วอย่างน้อย 8 เดือน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211207/k10013378911000.html

08-12-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ชั่วพริบตาเดียว เผลอแป๊ปเดียว
  • あっという間
    attoiuma
    เผลอแป๊ปเดียวจะเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้ว
    もうすぐ春だね、あっという間だった
    mousugu haru dane attoiuma datta