โตเกียวปรับลดระดับการแจ้งเตือนด้านระบบสาธารณสุขลงสู่ระดับต่ำสุด

โตเกียวปรับลดระดับการแจ้งเตือนด้านระบบสาธารณสุขลงสู่ระดับต่ำสุด

รายละเอียดข่าวสาร
โตเกียวปรับลดระดับการแจ้งเตือนด้านระบบสาธารณสุขลงสู่ระดับต่ำสุด

  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ทางการกรุงโตเกียวได้ตัดสินใจปรับลดระดับการแจ้งเตือนด้านระบบสาธารณสุขลงสู่ระดับต่ำสุดจากทั้งหมด 4 ระดับ หลังจากที่ได้ประชุมร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การติดเชื้อและระบบสาธารณสุขในปัจจุบันแล้ว

  คณะผู้เชี่ยวชาญระบุว่า แม้การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินจะยังได้รับผลกระทบอยู่บ้าง แต่การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 กับผู้ป่วยทั่วไปได้อยู่ในระดับที่สมดุลกันแล้ว แต่อาจยังต้องจับตูสถานการณ์อีกครั้งเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อสูงกว่าฤดูอื่นๆ

  ขณะที่ระดับการแจ้งเตือนด้านการติดเชื้อได้ถูกปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม

  นอกจากนี้คณะผู้เชี่ยวชาญยังได้ระบุว่าสถาบันการแพทย์แต่ละแห่งสามารถสร้างสมดุลระหว่างการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 กับผู้ป่วยทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  สถานการณ์ในปัจจุบันถือเป็นครั้งแรกที่ระดับการแจ้งเตือนด้านการติดเชื้อและระดับการแจ้งเตือนด้านระบบสาธารณสุขอยู่ที่ระดับต่ำสุดทั้งคู่ นับตั้งแต่ที่การประชุมเพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของโควิด-19 ระหว่างทางการกรุงโตเกียวและคณะผู้เชี่ยวชาญได้จัดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211125/k10013360931000.html

26-11-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ต้นหอม
  • 長ネギ
    naganegi