ญี่ปุ่นอนุมัติวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาสำหรับใช้เป็นบูสเตอร์โดส

ญี่ปุ่นอนุมัติวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาสำหรับใช้เป็นบูสเตอร์โดส

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นอนุมัติวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาสำหรับใช้เป็นบูสเตอร์โดส

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์และโมเดอร์นาสำหรับการฉีดเข็มที่ 3 หรือบูสเตอร์โดสอย่างเป็นทางการแล้ว

  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ทางกระทรวงฯ ได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์สำหรับการฉีดเข็มที่ 3 โดยมีแผนที่จะเริ่มฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่เดือนธันวาคม และกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้า

  ปัจจุบันเกณฑ์อายุขั้นต่ำสำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 คืออายุ 12 ปีขึ้นไป แต่เข็มที่ 3 ได้กำหนดเกณฑ์อายุขั้นต่ำไว้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากยังขาดข้อมูลยืนยันทั้งในด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสำหรับฉีดให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี แต่ทางกระทรวงฯ มีแผนที่พิจารณาจะลดเกณฑ์อายุขั้นต่ำเมื่อทางไฟเซอร์ให้ข้อมูลการทดลองทางคลินิกเพิ่มเติม

  นอกจากนี้ทางกระทรวงฯ ยังได้ระบุว่าผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 นั้น ควรเว้นระยะห่างจากการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างน้อย 8 เดือน

  ต่อมาในวันเดียวกัน ทางกระทรวงฯ ก็ได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนโมเดอร์นาสำหรับการฉีดเข็มที่ 3 ด้วยเช่นกัน โดยมีแผนที่จะเริ่มฉีดให้กับบริษัทและมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมีนาคมปีหน้า

  ด้วนเหตุนี้ทำให้วัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนเจ้าแรกที่ได้รับอนุมัติให้ใช้สำหรับการฉีดเข็มที่ 3 หรือบูสเตอร์โดสในญี่ปุ่น ตามด้วยวัคซีนโมเดอร์นาที่ได้รับอนุมัติตามมาเป็นเจ้าที่สองในญี่ปุ่นในวันเดียวกัน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211111/k10013344571000.html

12-11-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • กา
  • カラス
    karasu