พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่กรุงโตเกียวเพิ่มขึ้น 48 คน

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่กรุงโตเกียวเพิ่มขึ้น 48 คน

รายละเอียดข่าวสาร
พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่กรุงโตเกียวเพิ่มขึ้น 48 คน

  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ทางการกรุงโตเกียวประกาศว่าพบผู้ติดเชื้อเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 47 คน และต่อมาได้เพิ่มเป็น 48 คนในวันที่ 15 มิถุนายน ทำให้กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเกินกว่า 40 คนเป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ที่ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันของกรุงโตเกียวมีจำนวนเกิน 40 คน โดยในบรรดาผู้ติดเชื้อทั้ง 48 คน มีอยู่ 20 คนที่ติดเชื้อจากการไปเที่ยวสถานบันเทิงยามกลางคืนในเขตชินจูกุ ทำให้ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกรุงโตเกียวมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,592 คน


ที่มา :
https://news.yahoo.co.jp/articles/1ec39d2985c2ab50e904656558ab3a16d5613d76
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200615/k10012470951000.html

15-06-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ช่วยด้วย
  • 助けてください。
    tasukete kudasai