ญี่ปุ่นปรับลดกลุ่มอายุสำหรับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาอยู่ที่ 12 ปีขึ้นไป

ญี่ปุ่นปรับลดกลุ่มอายุสำหรับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาอยู่ที่ 12 ปีขึ้นไป

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นปรับลดกลุ่มอายุสำหรับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาอยู่ที่ 12 ปีขึ้นไป

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นได้อนุมัติการใช้วัคซีนโมเดอร์นาในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และกำหนดกลุ่มอายุสำหรับผู้เข้ารับการฉีดอยู่ที่ 18 ปีขึ้นไป

  หลังจากที่บริษัทโมเดอร์นาได้ยืนยันถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยของวัคซีนหลังจากทำการทดลองทางคลินิกในอเมริกากับผู้ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี จำนวนกว่า 3,700 คน จึงได้ส่งข้อมูลผลการทดสอบให้กับกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นผ่านทางบริษัทเวชภัณฑ์ยาทาเคดะ ซึ่งเป็นบริษัทยาที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

  หลังจากที่ได้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผลการทดสอบดังกล่าว ทางกระทรวงฯ จึงได้ตัดสินใจปรับลดกลุ่มอายุสำหรับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาจากเดิมอยู่ที่ 18 ปีขึ้นไป ลงมาอยู่ที่ 12 ปีขึ้นไป

  โดยทางกระทรวงฯ มีแผนจัดการประชุมร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อรายงานผลทดสอบดังกล่าวในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ เพื่อปรับลดกลุ่มอายุสำหรับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาอย่างเป็นทางการ

  ก่อนหน้านี้ทางกระทรวงฯ ได้มีการปรับลดกลุ่มอายุสำหรับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์จากเดิมอยู่ที่ 16 ปีขึ้นไป ลงมาอยู่ที่ 12 ปีขึ้นไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210715/k10013140091000.html

15-07-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • พ่อครัว
  • コック
    kokku