ผู้สูงอายุในญี่ปุ่นเกินครึ่งได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกแล้ว

ผู้สูงอายุในญี่ปุ่นเกินครึ่งได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกแล้ว

รายละเอียดข่าวสาร
ผู้สูงอายุในญี่ปุ่นเกินครึ่งได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกแล้ว

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้มุ่งเน้นความสำคัญสูงสุดไปที่การวัคซีนให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเร็วที่สุด โดยเริ่มจากการการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และต่อด้วยผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปตั้งแต่วันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา

  ซึ่งนับจนถึงวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา ผู้สูงอายุ 65 ขึ้นไปในญี่ปุ่นที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วมีจำนวนทั้งหมด 18,130,125 คน หรือคิดเป็น 51.09% ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดในญี่ปุ่น

  สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สองแล้วมีจำนวนทั้งหมด 6,212,585 คน หรือคิดเป็น 17.15% โดยรัฐบาลญี่ปุ่นคาดว่าจะดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม

โดยเมื่อแยกเป็นรายจังหวัด อัตราส่วนของผู้สูงอายุที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่สองแล้วมีดังนี้

จังหวัดซากะ เข็มแรก 68.33% เข็มที่สอง 29.25%

จังหวัดกิฟุ เข็มแรก 65.62% เข็มที่สอง 23.01%

จังหวัดโอซาก้า เข็มแรก 45.81% เข็มที่สอง 13.34%

จังหวัดไอจิ เข็มแรก 61.85% เข็มที่สอง 19.04%

นอกจากนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 18-64 ปี ขณะนี้ได้มีใบแจ้งการจองและเลือกวัคซีนผ่านทางอินเตอร์เน็ตและทางโทรศัพท์เป็นที่เรียบร้อยแลล้ว โดยจะเริ่มดำเนินการฉีดในเดือนกรกฎาคมนี้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210624/k10013101321000.html

25-06-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • เลี้ยว (รถ)
  • 曲がる
    magaru
    เลี้ยวขวา
    右へ曲がる
    migi he magaru