ภูเขาไฟฟูจิเตรียมกลับมาเปิดเส้นทางฝั่งจ.ยามานาชิอีกครั้งในวันที่ 1 ก.ค.

ภูเขาไฟฟูจิเตรียมกลับมาเปิดเส้นทางฝั่งจ.ยามานาชิอีกครั้งในวันที่ 1 ก.ค.

รายละเอียดข่าวสาร
ภูเขาไฟฟูจิเตรียมกลับมาเปิดเส้นทางฝั่งจ.ยามานาชิอีกครั้งในวันที่ 1 ก.ค.

  จังหวัดยามานาชิได้ตัดสินใจกลับมาเปิดเส้นทางบนภูเขาไฟฟูจิอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ หลังจากที่ได้ถูกปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และการประกาศภาวะฉุกเฉินขึ้นในญี่ปุ่น

  โดยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ประมาณ 30 คนจากจังหวัดยามานาชิ เมืองฟูจิโยชิดะ และจังหวัดชิสึโอ ได้มาเข้าร่วมการตรวจสอบเพื่อยืนยันความปลอดภัยของเส้นทางบนภูเขาไฟฟูจิ

  เจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 เส้นทางเพื่อทำการสำรวจเส้นทางที่ใช้สำหรับขึ้นสู่ยอดเขาและเส้นทางที่ใช้สำหรับลงจากยอดเขา รวมถึงยืนยันสภาพของหิมะที่ตามเส้นทางบนภูเขาไฟฟูจิ

  พบว่าเส้นทางที่ใช้สำหรับขึ้นสู่ยอดเขายังคงมีหิมะหลงเหลืออยู่เล็กน้อย แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาแต่อย่างใด จึงตัดสินใจว่าสามารถกลับมาเปิดเส้นทางได้อีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

  นอกจากการยืนยันความปลอดภัยของเส้นทางบนภูเขาแล้ว ยังได้มีมาตรการป้องกันโควิด-19 เช่น การตรวจสอบสภาพร่างกายและวัดอุณหภูมิของผู้ที่มาขึ้นเขา ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคมถึงวันที่ 20 กันยายนด้วย

  สำหรับเส้นทางบนภูเขาไฟฟูจิทางฝั่งจังหวัดชิสึโอกะนั้นได้มีแผนกลับมาเปิดเส้นทางอีกครั้งในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210623/k10013099931000.html

25-06-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • วัด
  • お寺
    otera