ญี่ปุ่นพบผู้ที่มีอาการหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 7 ราย

ญี่ปุ่นพบผู้ที่มีอาการหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 7 ราย

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นพบผู้ที่มีอาการหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 7 ราย

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น รายงานว่าพบผู้ที่มีอาการหัวใจอักเสบหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ในญี่ปุ่นทั้งสิ้น 7 ราย

  ทางกระทรวงฯ ระบุว่าจนถึงเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในญี่ปุ่นแล้วทั้งสิ้น 9.76 ล้านคน พบผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ 7 คน เป็นชายและหญิงวัย 20-60 ปี โดยชาย 6 คนได้แสดงอาการหลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

  ก่อนหน้านี้ที่ประเทศอเมริกาเคยมีรายงานว่าพบผู้ที่มีอาการดังกล่าวหลังฉีควัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาซึ่งเป็นวัคซีนชนิด mRNA แต่พบค่อนข้างน้อย โดยส่วนใหญ่จะพบในชายที่มีอายุมากกว่า 16 ปี และพบหลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น "ขณะนี้ยังไม่มีข้อกังวลร้ายแรงในด้านความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อโครงการฉีดวัคซีน และจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทั้งในและต่างประเทศต่อไป"


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210613/k10013082131000.html

14-06-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • นักเรียนมัธยมปลาย
  • 高校生
    koukousei