ญี่ปุ่นพบบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อหลังจากได้รับการฉีควัคซีนแล้วประมาณ 0.03%

ญี่ปุ่นพบบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อหลังจากได้รับการฉีควัคซีนแล้วประมาณ 0.03%

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นพบบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อหลังจากได้รับการฉีควัคซีนแล้วประมาณ 0.03%

  สถาบันโรคติดต่อแห่งชาติได้ติดตามผลบุคลากรทางการแพทย์กว่า 1.1 ล้านคนทั่วประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในระยะเวลาประมาณสองเดือนนับจนถึงกลางเดือนที่แล้ว

  โดยทางสถาบันโรคติดต่อแห่งชาติพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไปแล้วมีอยู่ 281 คน หรือคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 0.03% เท่านั้น

  เริ่มแรกนับตั้งแต่ที่มีการฉีดวัคซีนครั้งแรกเป็นระยะเวลาประมาณ 13 วัน มีรายงานพบบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อราว 64% ต่อมาในช่วงระยะเวลาปรมาณ 14-20 วันได้ลดลงเหลือราว 15% และจากนั้นเมื่อระยะเวลาประมาณ 21-27 วันได้ลดลงเหลือราว 12% นอกจากนี้ภายในหลังการฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 อัตราการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ได้ลดลงเหลือเพียง 17% เท่านั้น

  ผู้อำนวยการสถาบันโรคติดต่อแห่งชาติกล่าวว่า "การติดเชื้อมีแนวโน้มลดลงในช่วงระยะเวลาประมาณ 12 วันแรกหลังจากฉีดวัคซีนครั้งแรก แต่เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลยังคงสั้นอยู่ จึงจำเป็นต้องมีการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้มากขึ้นภายหลังจากนี้"


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210518/k10013036421000.html

18-05-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ฤดูกาลทั้งสี่
  • 四季
    shiki
    สี่ฤดุ, ทุกฤดูกาล
    春夏秋冬
    shunkashuutou