รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนพิจารณามาตรการส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานไปทำงาน

รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนพิจารณามาตรการส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานไปทำงาน

รายละเอียดข่าวสาร
รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนพิจารณามาตรการส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานไปทำงาน

  กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นมีแผนพิจารณามาตรการส่งเสริมให้ผู้คนขับขี่รถจักรยานไปทำงานกันมากขึ้น

  ทั้งนี้ทางกระทรวงมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพร่างกายดีขึ้น

  ภายใต้แผนดังกล่าว ทางกระทรวงได้ตั้งเป้าให้ผู้คนมีการขับขี่จักรยานไปทำงานให้มากขึ้นจากเดิม 15.2% ในปี 2015 เพิ่มเป็น 18.2% ในปี 2025

  ทางกระทรวงได้มีการพิจารณามาตรการสนับสนุนด้านงบประมาณและภาษี รวมถึงการสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ มีการสร้างพื้นที่จอดรถจักรยานให้กับพนักงาน

  นอกจากนี้ยังตั้งเป้าที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการขับขี่จักรยานเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยได้มีการกำหนด "เส้นทางจักรยานแห่งชาติ"

  ทางกระทรวงมีแผนจะสรุปและรวบรวมร่างแบบแผนดังกล่าวนี้อย่างเป็นทางการ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการขับขี่จักรยานภายในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210516/k10013033591000.html

17-05-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • พี่น้อง
  • 兄弟
    kyoudai