รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันแห่งการอ่าน

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 19 มิถุนายน "วันแห่งการอ่าน" (朗読の日)

สมาคมวัฒนธรรมการอ่านของญี่ปุ่น ได้กำหนดให้วันที่ 19 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันแห่งการอ่าน" โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อเผยแพร่ "การอ่าน" ในฐานะศิลปะวัฒนธรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากมวลชน โดยไม่เกี่ยวกับเพศหรืออายุ

 

 

 

 

 
2024.06.19
คำศัพท์น่ารู้
  • ผักโขม
  • ほうれん草
    hourensou
facebook
วันหยุด