รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันโชงิสตรี

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 30 พฤษภาคม "วันโชงิสตรี" (女子将棋の日)

วันดังกล่าวถูกำหนดขึ้นในปี 2011 เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เล่นโชงิหญิง ปรับปรุงเทคนิคและวิธีการสอนโชงิ ส่งเสริมวงการโชงิหญิง รวมถึงเผยแพร่โชงิที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นด้วย

2024.05.30
คำศัพท์น่ารู้
  • สินค้าขายดี
  • ベストセラー
    besutoserā
    besutoserā wa nandesuka
    ベストセラーは何ですか
    มีสินค้าขายดีไหม
facebook
วันหยุด