รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันผึ้งโลก

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 20 พฤษภาคม "วันผึ้งโลก" (World Bee Day)

วันดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือนธันวาคม ปี 2017 ตามข้อเสนอของรัฐบาลสโลวีเนีย เพื่อตระหนักถึงบทบาทของผึ้งและแมลงผสมเกสรอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ

2024.05.20
คำศัพท์น่ารู้
  • ลูกสาว (คนอื่น)
  • 娘さん
    musume san
facebook
วันหยุด