คณะผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลญี่ปุ่นแนะนำแนวทางด้านพฤติกรรมทางสังคมแบบใหม่

คณะผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลญี่ปุ่นแนะนำแนวทางด้านพฤติกรรมทางสังคมแบบใหม่

รายละเอียดข่าวสาร
คณะผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลญี่ปุ่นแนะนำแนวทางด้านพฤติกรรมทางสังคมแบบใหม่

  เมื่อวันที่ 4 พฤษภามคม ทางคณะผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยืนยันอีกครั้งว่า อัตราของผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่ได้รับการยืนยันในญี่ปุ่นนั้นลดลงก็จริง แต่การติดเชื้อระลอกใหม่อาจทำให้ระบบการแพทย์แบกรับภาระอย่างหนัก จึงเห็นพ้องว่าจึงควรที่จะคงข้อจำกัดต่างๆ ในปัจจุบันต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม คณะผู้เชี่ยวชาญได้จัดข้อเสนอที่เรียกว่า “แนวทางด้านพฤติกรรมทางสังคมแบบใหม่” ซึ่งควรใช้เป็นบรรทัดฐานใหม่ในพื้นที่ต่างๆ  ที่มีแนวโน้มว่าสามารถจัดการกับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ โดยแนวทางดังกล่าวมีดังนี้

แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวัน
    1. สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน
    2. เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 2 เมตร
    3. หลีกเลี่ยงพื้นที่ปิดและพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด
    4. ล้างมือทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน
    5. คอยจดบันทึกไว้ว่ามีการพบปะกับใครที่ไหนบ้าง เผื่อในกรณีที่เกิดการติดเชื้อขึ้น

แนวทางในการซื้อของ
    1. ใช้บริการสั่งซื้อออนไลน์หรือโทรสั่งซื้อสินค้า
    2. หากออกไปซื้อของข้างนอก ให้วางแผนของที่จะซื้อและกลับบ้านโดยเร็ว

แนวทางในการรับประทานอาหาร
    1. นั่งข้างกันแทนการนั่งหันหน้าเข้าหากัน
    2. งดการพูดคุยขณะรับประทานอาหาร

แนวทางในการทำงาน
    1. ทำงานที่บ้านหรือ Work From Home หรือปรับเวลาทำงานให้เหลื่อมกัน
    2. ใช้การประชุมออนไลน์
    3. หากจำเป็นต้องพบหน้ากัน ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้

  นอกจากนี้ ยังได้มีการขอให้หน่วยงานต่างๆ กำหนดแนวทางใหม่สำหรับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท โดยเสนอแนะว่ากลุ่มธุรกิจ เช่น ร้านอาหารและร้านค้าปลีก ควรจำกัดการเข้าร้านของผู้ที่สงสัยว่ามีอาการต่างๆ และดำเนินการฆ่าเชื้อโรคในบริเวณที่ผู้คนอาจสัมผัส    


ที่มา
https://www.mbc.co.jp/news/mbc_news.php?ibocd=2020050500041934
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/news/234744/

07-05-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • หมายความว่าอะไรเหรอครับ/ค่ะ
  • それはどういう意味ですか?
    sore wa do iu imi desu ka