ทางการกรุงโตเกียวปรับเงินร้านอาหาร 4 แห่งที่ไม่ยอมลดเวลาทำการ

ทางการกรุงโตเกียวปรับเงินร้านอาหาร 4 แห่งที่ไม่ยอมลดเวลาทำการ

รายละเอียดข่าวสาร
ทางการกรุงโตเกียวปรับเงินร้านอาหาร 4 แห่งที่ไม่ยอมลดเวลาทำการ

  ทางกรุงโตเกียวได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอคำสั่งลงโทษปรับเงินร้านอาหารและคลับบาร์ 4 แห่งที่ไม่ยอมลดเวลาทำการตามคำสั่งของทางการกรุงโตเกียวภายใต้กฎหมายมาตรการพิเศษฉบับแก้ไขว่าด้วยการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19

  ทางการกรุงโตเกียวได้ขอให้ร้านอาหารและคลับบาร์ลดเวลาทำการลงจนถึงเวลา 20.00 น.ในช่วงที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน โดยได้ออกคำสั่งตามมาตรา 45 ของกฎหมายมาตรการพิเศษฉบับแก้ไข ไปยังร้านค้ากว่า 32 ร้านที่ทางการกรุงโตเกียวได้พิจารณาแล้วว่าเป็นร้านที่ไม่ยอมลดเวลาทำการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเมื่อวันที่ 18 และ 19 มีนาคมที่ผ่านมา

  โดยจนถึงเมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่เป็นวันสุดท้ายของการประกาศภาวะฉุกเฉิน มีร้านอาหารและคลับบาร์รวมทั้งหมด 4 แห่งที่ฝ่าฝืนคำสั่งเปิดทำการเกินกว่าเวลา 20.00 น.ทำให้ทางการกรุงโตเกียวได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอคำสั่งลงโทษปรับเงินร้านอาหารและคลับบาร์ 4 แห่งนี้เป็นจำนวนเงินสูงสุด 300,000 เยน

  นับเป็นครั้งแรกที่ทางการญี่ปุ่นได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอคำสั่งลงโทษปรับเงินภายใต้กฎหมายมาตรการพิเศษฉบับแก้ไขว่าด้วยการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210329/k10012942611000.html

30-03-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ยินดีที่ได้รู้จัก
  • はじめまして
    Hajimemashite