โตเกียวดิสนีย์แลนด์และซีเตรียมขยายเวลาเปิดทำการตั้งแต่เดือนหน้า

โตเกียวดิสนีย์แลนด์และซีเตรียมขยายเวลาเปิดทำการตั้งแต่เดือนหน้า

รายละเอียดข่าวสาร
โตเกียวดิสนีย์แลนด์และซีเตรียมขยายเวลาเปิดทำการตั้งแต่เดือนหน้า

  บริษัทโอเรียนทัล แลนด์ คอมพานี ผู้บริหารและผู้ดูแลสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซี ได้ตัดสินใจขยายเวลาทำการของสวนสนุกทั้งสองแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน หลังจากที่มีการยกเลิกภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียว โดยจะมีการกำหนดเวลาให้เหลื่อมล้ำกัน 1 ชั่วโมงเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความแออัด

  ขณะนี้โตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซีเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 19.00 น. แต่ตั้งแต่วันที่ 1-18 เมษายน สวนสนุกทั้งสองแห่งจะเปิดทำการในเวลา 9.00 น. แต่เวลาปิดทำการนั้นจะมีการกำหนดให้เหลื่อมล้ำกัน 1 ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดของระบบขนส่งสาธารณะ โดยโตเกียวดิสนีย์แลนด์จะปิดทำการในเวลา 20:00 น. ส่วนโตเกียวดิสนีย์ซีจะปิดทำการในเวลา 21:00 น.

  ในส่วนของจำนวนผู้เข้าใช้บริการสวนสนุกทั้งสองแห่งนั้นได้กำหนดไว้ไม่เกิน 10,000 คน แต่จะเพิ่มเป็น 20,000 คนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน

  สำหรับกิจกรรมหรืออีเว้นท์บางอย่างของสวนสนุกซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการประกาศภาวะฉุกเฉินจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน

  นอกจากนี้บริษัทโอเรียนทัล แลนด์ คอมพานียังมีแผนที่จะพิจารณาเวลาทำการใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210322/k10012928691000.html

23-03-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • รองเท้า
  • kutsu