รมต.โคโนะเตรียมเจรจาเรื่องการอนุญาตส่งออกวัคซีนจากสหภาพยุโรป

รมต.โคโนะเตรียมเจรจาเรื่องการอนุญาตส่งออกวัคซีนจากสหภาพยุโรป

รายละเอียดข่าวสาร
รมต.โคโนะเตรียมเจรจาเรื่องการอนุญาตส่งออกวัคซีนจากสหภาพยุโรป

  เมื่อเดือนที่แล้วสหภาพยุโรปได้ประกาศใช้มาตรการเกี่ยวกับการส่งออกวัคซีนว่า ในการส่งออกวัคซีนที่ผลิตขึ้นในโรงงานในยุโรป จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบและขออนุญาตล่วงหน้าก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการส่งออกวัคซีนให้มากขึ้น

  นายโคโนะ ทาโร่ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการฉีดวัคซีนในญี่ปุ่นกล่าวว่า วัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์ ซึ่งเป็นวัคซีนตัวแรกที่จะนำเข้ามาในญี่ปุ่นนั้นถูกผลิตขึ้นในโรงงานในยุโรป แต่เนื่องด้วยมาตรการด้านความโปร่งใสในการส่งออก วัคซีนที่สหภาพยุโรปนำมาใช้ อาจทำให้วัคซีนมาถึงญี่ปุ่นไม่ทันตามกำหนดการเดิม

  อย่างไรก็ตามทางรมต.โคโนะได้เตรียมที่จะเจรจาต่อรองกับทางสหภาพยุโรปเพื่อให้ดำเนินการส่งมอบวัคซีนให้กับญี่ปุ่นได้ทันตาม กำหนดการที่ระบุไว้ในสัญญา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการฉีดวัคซีนในญี่ปุ่น


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210202/k10012845191000.html

03-02-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ธนาคาร
  • 銀行
    ginkou
    ไปธนาคาร
    銀行へ行く。
    ginkou he iku